top of page

Lid worden 

20190706_222214.jpg
Greek Streets

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via email naar nederlandseverenigingingr@gmail.com.

De contributie bedraagt €45,- per verenigingsjaar dat loopt van 1 oktober t/m 30 september en dient voldaan te worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar (voor nieuwe leden meteen bij aanmelding) op één van onderstaande wijzen:

 

  • contant tijdens één van de evenementen

  • contant bij het bestuur of tijdens de openingsuren van de bibliotheek

  • storting op Grieks bankrekeningnummer: Alpha Bank, rek.nr. : GR3901401310131002002007192 (BIC CRBAGRAA), t.n.v. Nederlandse Vereniging/Ολλανδικός Σύλλογος, o.v.v. naam en voorletters.

​‘Houdt u er rekening mee dat evt. stortingskosten voor uw rekening komen.’​

 

Inschrijvingen van nieuwe leden na 30 april gelden tevens voor het komende verenigingsjaar.

bottom of page